sıralanmamış değişkenler

sıralanmamış değişkenler İng. unordered variables

sıralanmamış değişkenler için benzer kelimeler


sıralanmamış değişkenler, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'r', 'a', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
sıralanmamış değişkenler kelimesinin tersten yazılışı relnekşiğed şımamnalarıs diziliminde gösterilir.