sıralı erişimli depolama

sıralı erişimli depolama İng. sequential access storage

sıralı erişimli depolama için benzer kelimeler


sıralı erişimli depolama, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'r', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'e', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'd', 'e', 'p', 'o', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
sıralı erişimli depolama kelimesinin tersten yazılışı amaloped ilmişire ılarıs diziliminde gösterilir.