şirurjikal

şirurjikal İng. chirurgical

Cerrahi.


şirurjikal için benzer kelimeler


şirurjikal, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'i', 'r', 'u', 'r', 'j', 'i', 'k', 'a', 'l', şeklindedir.
şirurjikal kelimesinin tersten yazılışı lakijruriş diziliminde gösterilir.