şişgin olmalı

şişgin olmalı

Gururlanmak, onurlanmak.


şişgin olmalı için benzer kelimeler


şişgin olmalı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'i', 'ş', 'g', 'i', 'n', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
şişgin olmalı kelimesinin tersten yazılışı ılamlo nigşiş diziliminde gösterilir.