sıvı temas

sıvı temas İng. liquid junction

Farklı bileşimde iki sıvı arasındaki ara yüzey; bileşimleri farklı çözeltiler arasındaki arayüzeyde ortaya çıkan potansiyel sıvı temas potansiyeli olarak adlandırılır.


sıvı temas için benzer kelimeler


sıvı temas, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'v', 'ı', ' ', 't', 'e', 'm', 'a', 's', şeklindedir.
sıvı temas kelimesinin tersten yazılışı samet ıvıs diziliminde gösterilir.