şıvkın

şıvkın

Fırtınayla yağan sert yağmur.


şıvkın

Filiz.


şıvkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'ı', 'v', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
şıvkın kelimesinin tersten yazılışı nıkvış diziliminde gösterilir.