sloka

sloka

(Sanşkritçe) Eski Hint destanlarında kullanılmış olan ve her bir dizesi sekiz + sekiz heceli olan beyit.


sloka, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'l', 'o', 'k', 'a', şeklindedir.
sloka kelimesinin tersten yazılışı akols diziliminde gösterilir.