soflaz

soflaz

Verimsiz tarla.


soflaz, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'f', 'l', 'a', 'z', şeklindedir.
soflaz kelimesinin tersten yazılışı zalfos diziliminde gösterilir.