son çevirim oyunluğu

son çevirim oyunluğu İng. final shooting script

Sinema Bir çevirim senaryosunun, düzeltmelerden sonra aldığı en son biçim.


son çevirim oyunluğu için benzer kelimeler


son çevirim oyunluğu, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'n', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'o', 'y', 'u', 'n', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
son çevirim oyunluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulnuyo miriveç nos diziliminde gösterilir.