sondalık

sondalık Fr. Terminaison
sondalık Fr. finale

Bir kelimenin veya cümlenin son öğesi. Bu öğeden sonra durgu varsa SALT SONDALIK ( Finale absolu ) denir.


sondalık için benzer kelimeler


sondalık, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'n', 'd', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
sondalık kelimesinin tersten yazılışı kıladnos diziliminde gösterilir.