Söndünme sarmacı

Söndünme sarmacı Fr. Bobine d'extinction

Söndünme sarmacı için benzer kelimeler


Söndünme sarmacı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, S harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'S', 'ö', 'n', 'd', 'ü', 'n', 'm', 'e', ' ', 's', 'a', 'r', 'm', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
Söndünme sarmacı kelimesinin tersten yazılışı ıcamras emnüdnöS diziliminde gösterilir.