song

song

(Çince) Çin imparatorlarının erdemlerini, kahramanlıklarını öven şiir türü.


song, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, g harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'n', 'g', şeklindedir.
song kelimesinin tersten yazılışı gnos diziliminde gösterilir.