sonuçcu etik öğretiler

sonuçcu etik öğretiler İng. teleological ethics theories

Ahlaki eylemin değerini belirleyen şeyin, eylemin ürettiği sonuç olduğunu savunan ahlaki teoriler, teleolojik etik teoriler.


sonuçcu etik öğretiler için benzer kelimeler


sonuçcu etik öğretiler, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'n', 'u', 'ç', 'c', 'u', ' ', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'ö', 'ğ', 'r', 'e', 't', 'i', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
sonuçcu etik öğretiler kelimesinin tersten yazılışı reliterğö kite ucçunos diziliminde gösterilir.