sonucu izleme bölümü

sonucu izleme bölümü İng. follow-up service

Öğrencilerin gelişmelerinde ve yeni durumlara uymalarında kılavuzluk etkinliklerinin ne ölçüde etkili olabildiğini saptamakla görevli olup genel olarak okulu bitirenler üzerinde araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapan kılavuzluk bölümü.


sonucu izleme bölümü için benzer kelimeler


sonucu izleme bölümü, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'n', 'u', 'c', 'u', ' ', 'i', 'z', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
sonucu izleme bölümü kelimesinin tersten yazılışı ümülöb emelzi ucunos diziliminde gösterilir.