sopa çekirgesi

sopa çekirgesi İng. stick insect

Böcekler (Insecta) sınıfının, düz kanatlılar (Orthoptera) takımından, ince, uzun sopa biçiminde vücutlu bir eklem bacaklı türü.


sopa çekirgesi İng. stick insect

(Dixipus morosus, anlamdaş. Carausius morosus ): Böcekler (İnsecta) sınıfının düzkanatlılar (Orthoptera) takımından bir eklembacaklı cinsi. Vücudu ince, uzun bir sopa biçimindedir.


sopa çekirgesi için benzer kelimeler


sopa çekirgesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'p', 'a', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
sopa çekirgesi kelimesinin tersten yazılışı isegrikeç apos diziliminde gösterilir.