söz varlığı

söz varlığı

a. db. Bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi, söz dağarcığı, sözcük hazinesi, kelime hazinesi, kelime kadrosu, vokabüler.


söz varlığı İng. vocabulary
söz varlığı

bk. kelime hazinesi.


söz varlığı için benzer kelimeler


söz varlığı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ö', 'z', ' ', 'v', 'a', 'r', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
söz varlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılrav zös diziliminde gösterilir.