sözleşmeli hekim

sözleşmeli hekim

Toplumsal Güvenceler Kurumunda doğrudan doğruya görevli olmadıkları halde kendileri ile bir anlaşma yapılarak bu kurumla yasasına göre ilişkili ve bağımlı bir iş yerindeki güvenceli kişilerin sağlıkları korunulmak üzere görevlendirilen hekim.


sözleşmeli hekim için benzer kelimeler


sözleşmeli hekim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'h', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
sözleşmeli hekim kelimesinin tersten yazılışı mikeh ilemşelzös diziliminde gösterilir.