spot

spot İng. spot

a. 1. Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü. 2. Tanıtımcık. 3. ekon. Peşin. 4. Işıntı: “İkinci bir spot yanmıştı şimdi, sahneyi şöyle bir tarayıp üst kısımları aydınlattı.” -N. Eray.


spot için benzer kelimeler


spot, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'p', 'o', 't', şeklindedir.
spot kelimesinin tersten yazılışı tops diziliminde gösterilir.