ST ile başlayan kelimeler

ST ile başlayan veya başında ST olan kelimeler 631 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre ST ile başlayan kelimeler

25 harfli

Sternheimer-Malbin boyası, Strepsiceros strepsiceros, Streptopelia senegalensis, Stromboli örneği püskürme, Strongyloides stercoralis, Strongylus longevaginatus, Sturm-Liouville operatörü

24 harfli

St. Petersburg çelişkisi, St. Petersburg Paradoksu, standart değişim sistemi, Stercorarius parasiticus, stereografik projeksiyon, sternal yatalak sendromu, Sternostoma tracheaculum, Stolper-Samuelson koşulu, stomatitis medikamentoza, stomatitis proliferativa, Streptokokkus agalaksiya, stria habenularis talami, Strongyloides papillosus, Sturm-Liouville denklemi, Sturm-Liouville problemi

23 harfli

Stackelberg çözümlemesi, standart ekleme yöntemi, standart normal dağılım, stefan-boltzmann yasası, Stein kuralı tahmincisi, Sternberg dev hücreleri, stipandrol zehirlenmesi, Stizostedion lucioperca, Streptokok lenfangitisi

22 harfli

Stachybotrys alternans, stafilokok septisemisi, stafilokokkal mastitis, standart teslim fiyatı, STAR doğrusal dışılığı, Steatocranus casuarius, Stephanolepis diaspros, Stilesia globipunctata, stomatitis enfeksiyoza, stomatitis eritematoza, stomatitis vesikülaris, Stone Geary fonksiyonu, strangulasyo intestini, Streptococcus faecalis

21 harfli

stakibotriotoksikozis, Standard-Poor endeksi, standart normal yöney, standart ürün aşaması, Stanford-Binet ölçeği, Staphylococcus aureus, Sterling yaklaşıklığı, steyogamöz sivrisinek, Stirling yaklaşıklığı, stok tespit metotları, stomatitis difteroida, stomatitis flegmonoza, stomatitis gangrenoza, stomatitis travmatika, Streptococcus faecium, Streptopelia decaocta, striknin zehirlenmesi, Stringops habroptilus, Strongyloides ransomi, Stuart-Prower faktörü

20 harfli

stafilokok granülomu, stand-by düzenlemesi, standart bronz hindi, Stanislavski dizgesi, stanislavski yöntemi, statik denge analizi, statik fiyatlandırma, Stein kuralı yöntemi, Stephanurus dentatus, sterilizasyon fırını, Stern-Gerlach deneyi, steroregüler polimer, Stock Watson yöntemi, stok ayarlama modeli, stomatitis kataralis, stomatitis papulloza, stomatitis püstüloza, stratum germinativum, Streptokok adenitisi, Streptokok mastitisi, stridores bronşialis, ...

19 harfli

stabilize kan nakli, stafilakok piyemisi, stafilokok piyemisi, standart amino asit, STAR-STGARCH modeli, stenotrofik parazit, steroseçici tepkime, stomatitis mikotika, stomatitis simpleks, stomatitis ülseroza, Stomoxys calcitrans, stratum germinatium, stratum pigmentozum, Streptopelia turtur, stridores trakealis, stridülasyon organı, Strongyloides avium, Strongyloides ratti, Strongylus micrurus, Strongylus subtilis, Strongylus vulgaris, ...

18 harfli

stadyum dekrementi, stadyum inkrementi, stand-by anlaşması, stand-by kredileri, Steklov fonksiyonu, stenozis intestini, Sterna fluviatilis, stomatitis diffuza, stomatitis eroziva, Stomoxys bouffardi, stratum granulosum, stratum granulozum, stratum molekulare, stratum multiforme, stroboskopi etkisi, Stromateus fiatola, Strongyloides cati, Strongylus equinus, Strongylus filaria, Strongylus gibsoni, Strongylus renalis, ...

17 harfli

stafilodermatitis, standardize etmek, standart atmosfer, standart koşullar, standart yüzdelik, standartlaştırmak, STAR-GARCH modeli, stefanofilaryozis, Steinman çivileri, stereoskopik çift, Sterna paradisaea, steroit hormonlar, Stieltjes tümlevi, stomatitis aftoza, stoplazmik vakuol, stratum malpighii, stratum profundum, stratum sirkulare, streptodermatitis, stridores nazalis, strigeid trematod, ...

16 harfli

stagnant hipoksi, standart çözelti, standart maliyet, standartlaştırma, Starlingeğrileri, Starlinghipotezi, statik çözümleme, status kribrozus, Stead gevrekliği, stellwag belgisi, stenozis özofagi, Sterna albifrons, steroit çekirdek, stirallil asetat, Stirling açılımı, Stirling formülü, stok çözümlemesi, stokastik matris, stokes kaymaları, stratejik mallar, stratum fibrozum, ...

15 harfli

stabil hücreler, stabilize etmek, stadyum faşgium, stafilokokkozis, stagnant anoksi, standard tuning, standardizasyon, standart Türkçe, status parezens, steatokriptozis, Stellite alaşım, Stephanofilaria, stereoizomerler, sterilize etmek, sterilleştirmek, sterkobilinojen, sterlin bölgesi, Stilton peyniri, stirallil alkol, stok devir hızı, stratum corneum, ...

14 harfli

standart akort, standart halat, standart hücre, standart madde, standart sapma, standartlaşmak, standartsızlık, Staphylococcus, Starlingyasası, starter kültür, statoakustikus, stenoz sesleri, step pangolini, steran halkası, Stercorariidae, sterilize etme, sterilleştirme, sterkulik asit, sterlin sahası, Sterna hirundo, Sterna macrura, ...

13 harfli

stabil faktör, stabilizasyon, stabilize kan, stabilize yol, Stafilokokkoz, stafiloplasti, stanat yunağı, standart hata, standartlaşma, starta geçmek, statik analiz, Stead ayıracı, stearil alkol, stenök türler, step antilobu, Stephanuridae, Sterculiaceae, stereotropizm, sterilizasyon, sterkorariyan, sterlin alanı, ...

12 harfli

stabilizatör, stafiloderma, standart boy, standart dil, standart hal, standart mal, Stark etkisi, start vermek, statik organ, statükoculuk, stearik asit, Steganopodes, Stegocephali, step peyniri, stereografik, stereoizomer, stereosilyum, stereoskopik, Stereovision, sterik engel, sterilizatör, ...

11 harfli

stafilorafi, stagflasyon, standartlık, standartsız, STAR modeli, start almak, starter yem, stearodermi, Stein lemma, stellarator, stenohigrik, step vaşağı, Stephanurus, Stercoraria, stereofonik, stereografi, sterkobilin, sterkorolit, sternbergia, Sternostoma, steroizomer, ...

10 harfli

st kuyruğu, stabilizör, stafilokok, stajyerlik, standartlı, stanozolol, stapel lif, statokonya, steatopati, steatopiji, stem hücre, stenografi, stenohalin, stereofoni, Stereokino, stereoskop, steril oda, steril yem, sternotomi, sterografi, steroitler, ...

9 harfli

stabilize, stalagmit, stalaktit, stapedius, statokist, statosist, statükocu, steatitis, steatojen, steatozis, stellatus, stenidyum, stenograf, stenohigr, stenoterm, steradyan, stereosil, stereotip, sterigmat, sterilite, sterilize, ...

8 harfli

stafilom, stand-by, standart, stasimon, statolit, statosit, steapsin, steatore, stefanit, stellata, Stenidae, stenofag, stenofaj, stenotik, stenotip, stenotop, stetalji, stikosom, Stilesia, Stimulus, stimülan, ...

7 harfli

St(A,U), St(x,U), Stachys, stadyum, stajyer, stannan, stannat, starter, statüko, stearat, stearik, stearin, steatit, steatom, stentor, sterlin, sternit, sternum, steroit, steyşın, STGARCH, ...

6 harfli

stabil, stadya, stamen, stapes, statif, statik, stativ, stator, stedit, stenoz, stenök, stepne, steril, sterol, sterom, stibin, stigma, stilet, stipul, stiren, stoacı, ...

5 harfli

STAMP, stand, stant, start, Stata, statü, steno, stent, stere, stile, stilo, stoma, stomi, strap, streç, stres, stria, strok, struk

4 harfli

staj, star, stat, staz, stel, STEM, sten, step, ster, stil, stok, stop, stor

3 harfli

STH, STM, STP, STX

Kelime Ara