sub regnum

sub regnum

bk. alt-âlem


sub regnum için benzer kelimeler


sub regnum, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', 'b', ' ', 'r', 'e', 'g', 'n', 'u', 'm', şeklindedir.
sub regnum kelimesinin tersten yazılışı munger bus diziliminde gösterilir.