subdural apse

subdural apse İng. subdural abscess

Duramaterin altında oluşan etrafı sınırlı, yerel irin birikimi. Genellikle paranazal sinüslerden yerel penetrasyonların sonucu olarak biçimlenir.


subdural apse için benzer kelimeler


subdural apse, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', 'b', 'd', 'u', 'r', 'a', 'l', ' ', 'a', 'p', 's', 'e', şeklindedir.
subdural apse kelimesinin tersten yazılışı espa larudbus diziliminde gösterilir.