subtimpanik

subtimpanik İng. subtympanic

Açık üstü ses.


subtimpanik için benzer kelimeler


subtimpanik, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', 'b', 't', 'i', 'm', 'p', 'a', 'n', 'i', 'k', şeklindedir.
subtimpanik kelimesinin tersten yazılışı kinapmitbus diziliminde gösterilir.