sudagabo

sudagabo

Deniz topçuları örgütünde beylik kalyonlarda görev alanlardan bir sınıfın adı.


sudagabo, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', 'd', 'a', 'g', 'a', 'b', 'o', şeklindedir.
sudagabo kelimesinin tersten yazılışı obagadus diziliminde gösterilir.