sulkus

sulkus İng. grove

1. Beyin kıvrımları arasındaki girintiler. 2. Herhangi bir organdaki (yürek, dil, kemik vb.) oluk şeklindeki girintiler.


sulkus Dgr. anat. sulcus

anat. Oluk.


sulkus için benzer kelimeler


sulkus, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', 'l', 'k', 'u', 's', şeklindedir.
sulkus kelimesinin tersten yazılışı suklus diziliminde gösterilir.