sulu-yilli göğüs gölerimi

sulu-yilli göğüs gölerimi Fr. Hydropneumothorax s m.

sulu-yilli göğüs gölerimi için benzer kelimeler


sulu-yilli göğüs gölerimi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', 'l', 'u', '-', 'y', 'i', 'l', 'l', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'ğ', 'ü', 's', ' ', 'g', 'ö', 'l', 'e', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
sulu-yilli göğüs gölerimi kelimesinin tersten yazılışı imirelög süğög illiy-ulus diziliminde gösterilir.