sümbülteber

sümbülteber Far. sunbul + teber

a. (sümbü'lteber) bit. b. Zambakgillerden, güzel kokulu, beyaz renkli bir çiçek (Polianthes).


sümbülteber, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'm', 'b', 'ü', 'l', 't', 'e', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
sümbülteber kelimesinin tersten yazılışı rebetlübmüs diziliminde gösterilir.