sürearalığı

sürearalığı İng. period

fizik, kimya, gökbilim: Bir olay, olgu ya da devinim sırasında bir büyüklüğün yeniden aynı durumu almasına değin geçen süre dilimi.


sürearalığı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'e', 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
sürearalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılaraerüs diziliminde gösterilir.