sürekli gösterim sineması

sürekli gösterim sineması İng. continuous performance theatre (ABD: theater), continuous programme theatre (ABD: program theater), grind (house), (ABD) continuous showtheater

Sinema Gösterimin aralıksız yapıldığı, izleyicilerin her an bilet alıp girebilecekleri sinema.


sürekli gösterim sineması için benzer kelimeler


sürekli gösterim sineması, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'e', 'k', 'l', 'i', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'i', 'm', ' ', 's', 'i', 'n', 'e', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
sürekli gösterim sineması kelimesinin tersten yazılışı ısamenis miretsög ilkerüs diziliminde gösterilir.