süreklilik noktası

süreklilik noktası İng. continuity point
süreklilik noktası İng. point of continuity

(...)


süreklilik noktası için benzer kelimeler


süreklilik noktası, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'r', 'e', 'k', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
süreklilik noktası kelimesinin tersten yazılışı ısatkon kililkerüs diziliminde gösterilir.