suretbaz

suretbaz

Eski Türklerde kukla oynatıcısına verilen ad.


sûretbâz

(Kuk) Eski Türklerde Kukla oynatıcı.


suretbaz, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', 'r', 'e', 't', 'b', 'a', 'z', şeklindedir.
suretbaz kelimesinin tersten yazılışı zabterus diziliminde gösterilir.