sütten ayırma

sütten ayırma Fr. Apogalactisme

sütten ayırma için benzer kelimeler


sütten ayırma, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 't', 't', 'e', 'n', ' ', 'a', 'y', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
sütten ayırma kelimesinin tersten yazılışı amrıya nettüs diziliminde gösterilir.