sutura sagittalis

sutura sagittalis Dgr. anat. sutura sagittalis

anat. İki duvar kemiği arasındaki mediyan dikiş.


sutura sagittalis için benzer kelimeler


sutura sagittalis, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', 't', 'u', 'r', 'a', ' ', 's', 'a', 'g', 'i', 't', 't', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
sutura sagittalis kelimesinin tersten yazılışı silattigas arutus diziliminde gösterilir.