süzek

süzek, -ği

a. 1. hlk. Süzgeç. 2. sin. Işığın önüne konulan, ince kumaş veya tülden yarı saydam yayındırıcı.


süzek

Süzgeç, sıvıları süzmekte kullanılan gereç.


süzek

Sürekli çamurlu su çıkan yer.


süzek

Kendini beğenmiş.


süzek

1. Yoğurt biriktirilen büyük, taş kap. 2. Süzgeç.


süzek

Süzgeç


süzek

Süzme aleti, süzgeç


süzek İng. filter

Sinyal gücünü belli bir frekans aralığında kuvvetlendiren veya kırpan cihaz.


süzek İng. net, tulle

Sinema Işığın önüne konan ince kumaş ya da tülden yarı saydam yayındırıcı.


süzek

[süsgü] Süt sağma sırasında, süt içine pislik girmemesi için kullanılan tel süzgeç ya da astar. (*Kemalpaşa -İzmir) [süsgü] : (Yukarıdinek *Şarkikaraağaç -Isparta)


süzek, (süzgü)

1. Süzgeç. 2. Testinin ağzına bağlanan tülbent.


süzek için benzer kelimeler


süzek, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ü', 'z', 'e', 'k', şeklindedir.
süzek kelimesinin tersten yazılışı kezüs diziliminde gösterilir.