suzidilara

suzidilara Far. s°z + dil¥r¥

a. (su:'zidila:ra:, l ince okunur) müz. Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.


suzidilara, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'u', 'z', 'i', 'd', 'i', 'l', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
suzidilara kelimesinin tersten yazılışı aralidizus diziliminde gösterilir.