TÖR ile biten kelimeler

TÖR ile biten veya sonunda TÖR olan kelimeler 282 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tör aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tör anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre TÖR ile biten kelimeler

25 harfli

doğrusal olmayan operatör, doğrusal pozitif operatör, zenginleştirilmiş reaktör

24 harfli

alev fotometrik dedektör, sınırlı olmayan operatör, sodyum soğutmalı reaktör

23 harfli

akışkan yakıtlı reaktör, doğal uranyumlu reaktör, kuasi-doğrusal operatör, tekil integral operatör

21 harfli

basınç borulu reaktör, gaz soğutmalı reaktör, koloni uyarıcı faktör

20 harfli

antihemofilik faktör, antihemorajik faktör, tayf kaymalı reaktör, yalancı nöromedyatör, yüksek ısılı reaktör

19 harfli

adrenerjik reseptör, kaynar sulu reaktör, normlanmış özvektör, polinomsal operatör, sonlu izli operatör

18 harfli

ara tayflı reaktör, birim teğet vektör, diod seri dedektör, disipatif operatör, eksternal fikzatör, gravimetrik faktör, hafif sulu reaktör, kızılötesi monitör, kimyasal indikatör, nikotinik reseptör, özeşlenik operatör, periostal elavatör

17 harfli

ağır sulu reaktör, asimptotik vektör, ekstrinsik faktör, elektroejakülatör, geleneksel sektör, heterojen reaktör, katodik inhibitör, kimyasal reseptör, Laki-Lorandfaktör, negatif modülatör, pozitif modülatör, sağ ters operatör, simetrik operatör, singüler operatör, sol ters operatör

16 harfli

bağdaşık reaktör, biyolojik vektör, Christmas faktör, eşlenik operatör, fetal ekstraktör, intrinsik faktör, kotanjant vektör, lokomotif sektör, propriyoreseptör, üst ısıl reaktör

15 harfli

abiyotik faktör, ajan provokatör, ayrışık reaktör, birincil sektör, ekolojik faktör, enformel sektör, homojen reaktör, immünomodülatör, informel sektör, klambing faktör, koagülan faktör, kuluçka reaktör, kutupsal vektör, normal operatör, nükleer reaktör, öldürücü faktör, tarımsal sektör, teknik direktör, temelli senatör, üniter operatör, vazokonstriktör

14 harfli

anahtar sektör, birinci sektör, biyotik faktör, eksenel vektör, hibrit reaktör, ikincil sektör, iktisadi aktör, kritik reaktör, mekanik vektör, mekanoreseptör, zımni deflatör

13 harfli

alfa reseptör, biyoindikatör, bronkodilatör, edafik faktör, hızlı reaktör, homojenizatör, ikinci sektör, mikropredatör, modern sektör, nöromediyatör, nöromodülatör, nöroregülatör, radyal vektör, radyoreseptör, stabil faktör, transformatör, üçüncü sektör

12 harfli

akompanyatör, amplifikatör, fotoreseptör, ısıl reaktör, kemoreseptör, kilit sektör, labil faktör, letal faktör, lider sektör, mekik vektör, monokromatör, nörosekretör, otoprodüktör, ozmoreseptör, pseudovektör, pülverizatör, stabilizatör, sterilizatör, teğet vektör, viral vektör, birim vektör

11 harfli

akseleratör, asli vektör, biyoreaktör, dezenfektör, distribütör, dual vektör, emaskülatör, jeoreseptör, kondansatör, konservatör, konstriktör, koordinatör, mali sektör, manipülatör, organizatör, öncü sektör, özel sektör, ranforsatör, reel sektör, ters vektör, vaporizatör, ...

10 harfli

akümülatör, alternatör, anovülatör, attenüatör, baş vektör, defibratör, dış sektör, ejakulatör, ekskavatör, fabrikatör, karbüratör, kompozitör, kültivatör, lakrimatör, narkozitör, ovipozitör, provokatör, spekülatör, transistör, vantilatör, ventilatör

9 harfli

aktivatör, ambulatör, aspiratör, dekoratör, depilatör, desikatör, desinatör, eksikatör, emülgatör, eskalatör, generatör, gladyatör, indikatör, inhibitör, inkübatör, irrigatör, jeneratör, kondüktör, konnektör, konvektör, mediyatör, ...

8 harfli

abdüktör, ajitatör, akseptör, animatör, başaktör, dedantör, dedektör, deflatör, diktatör, diraktör, direktör, effektör, elevatör, enjektör, eşvektör, formatör, garantör, indüktör, izolatör, kofaktör, kolektör, ...

7 harfli

adaptör, adüktör, anketör, armatör, efektör, ejektör, ekartör, eklâtör, erektör, koaptör, kreatör, küratör, monitör, puantör, reaktör, senatör, traktör

6 harfli

amatör, editör, faktör, kontör, lektör, portör, rektör, sektör, şantör, törtör, vektör

5 harfli

aktör, kütör, motör, netör

3 harfli

tör

Kelime Ara