TÜME ile başlayan kelimeler

TÜME ile başlayan veya başında TÜME olan kelimeler 75 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre TÜME ile başlayan kelimeler

25 harfli

tümel olumsuzluk yöneteni, tümevarımsal akıl yürütme

24 harfli

tümel değilleyici önerme, tümel olumluluk yöneteni, tümel sıralama bağıntısı, tümevarımlı öbek dizgesi

23 harfli

tümel-evetleyici önerme

22 harfli

tümel bağlantısız uzay, tümevarımcı sayımbilim, tümevarımlı kanıtlanım

21 harfli

tümel özelleme kuralı, tümel türetik denklem, tümel-evetleme eklemi, tümevarımsal davranış

20 harfli

tümel geçerli önerme, tümel olumsuz önerme, tümevarımcı bilimler, tümevarımlı usavurma

19 harfli

tümel olumlu önerme, tümevarımsal ilinge

18 harfli

tümel düzenli uzay, tümel niceleme imi, tümel sınırlı küme, tümevarımlı mantık, tümevarımlı yöntem, tümevarımsal dizge, tümevarımsal ispat, tümevarımsal sınıf

17 harfli

tümel düzgen uzay, tümel sıralı küme, tümevarım yöntemi, tümevarımlı tanım, tümevarımsal erey, tümevarımsal küme

16 harfli

tümel niceleyici, tümevarım metodu, tümevarımlı öbek, tümevarma ilkesi

15 harfli

tümel değilleme

14 harfli

tümel kestirim, tümel özelleme, tümel sıralama, tümel-evetleme

13 harfli

tümel değişim, tümel kapanış, tümel türetke

12 harfli

tümefaksiyon, tümel kavram, tümel önerme, Tümey açılar

11 harfli

tümen tümen

9 harfli

Tümenboğa, tümevarım, tümevarma

8 harfli

tümeller, tümellik, tümelmek, Tümenbay, Tümerdem, Tümerkan, Tümerkin

7 harfli

tümedek, tümeden, tümelen, tümelim, tümenat, Tümenli

6 harfli

Tümerk

5 harfli

tümeç, tümek, tümel, tümen, Tümer, tümey, tümez

Kelime Ara