TÜRE ile başlayan kelimeler

TÜRE ile başlayan veya başında TÜRE olan kelimeler 117 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

türe aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. türe anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre TÜRE ile başlayan kelimeler

25 harfli

türetilmiş çıkarım kuralı

24 harfli

türevin geometrik anlamı, türevsel eşyapı dönüşümü

23 harfli

türetilebilme katsayısı, türetilmiş dizimsel tür

22 harfli

türetilebilme önermesi, türev titrasyon eğrisi

21 harfli

türetik ilingebilgisi, türetik katmanlı uzay, türetilmiş gereksinme

20 harfli

türevlenebilir işlev, türevsel çözümleyici

19 harfli

türedışı, heteronom, türetik uzambilgisi, türetilebilir atlas, türetilebilir işlev

17 harfli

türeşik topraklar, türetilebilme imi, türevin iategrali

16 harfli

türemiş belirteç, türetilmiş birim, türetim dönüşümü, türev proteinler, türevsel denklem, türeyimsel tanım

15 harfli

türekçe yazılış, türetik denklem, türetik işlence, türetilmiş dizi, türetilmiş küme, türetilmiş öbek, türetilmiş puan, türev gönderimi, türev piyasalar

14 harfli

türe uymazlığı, türel inceleme, türemiş kelime, türemiş sözcük, türetken işleç, türev şekerler, türevsel eşlev, türevsel süreç

13 harfli

türe çıkarmak, türek sesliği, türekçe keser, türekçe yurdu, türemiş eylem, türemiş sıfat, türemiş talep, türetik biçim, türetilebilme, türev ürünler, türeyen işlev

12 harfli

türek bilimi, türek yanacı, türem işleci, türeme anlam, türeme ünsüz, türemiş fiil, türemiş isim, türemiş zarf, türemli uzay, türetebilmek, türetik yapı, türetimcilik, türev donlar, türev işlevi

11 harfli

türe yapmak, türek eşili, Türel işlem, türem türem, türeme fiil, türeme ünlü, türetebilme, türev istem, türev talep, türeyebilir, türetme eki

10 harfli

türekçecil, türekçelik, türekçemsi, türeme dil, türemiş ad, türeneksiz, türeyimsel

9 harfli

Türediler, türekleme

8 harfli

türemcil, türetmek

7 harfli

türecil, Türehan, türekçe, türemek, Türemen, türemgi, türemsi, türende, türenti, türeten, türetik, türetim, türetiş, türetke, türetme, türeyen, türeyiş

6 harfli

türedi, türefi, türeli, türeme, türene

5 harfli

türek, türel, türem, türen, türev

4 harfli

türe

Kelime Ara