TAL ile biten kelimeler

TAL ile biten veya sonunda TAL olan kelimeler 196 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tal aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tal anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre TAL ile biten kelimeler

25 harfli

oylum özekli küpsel metal, yüzey özekli küpsel metal

22 harfli

akbant kuyruklu kartal

21 harfli

büyük bağırgan kartal, çatal matal kaç çatal, küçük bağirgan kartal

20 harfli

altın yaldızlı metal, büyük-bağırgankartal, küçük-bağırgankartal, soy maden, soy metal

19 harfli

asit dirençli metal, etkin-edilgin metal

18 harfli

ak kuyruklu kartal, ak-kuyruklu kartal

17 harfli

akkuyruklu kartal, eşözdekli kristal

15 harfli

kolloidal metal

14 harfli

darçıkık metal, hibrit orbital, sakallı kartal, transplasental, transsendental, tuğlamsı metal, uteroplasental

13 harfli

battal battal, çengâr battal, katışık metal, linotip metal, pastal pastal, tam arı metal, transandantal

12 harfli

alkali metal, altın kartal, butobarbital, enstrümantal, hepatoportal, infraorbital, infrarobital, interorbital, küçük kartal, mefobarbital, oligolesital, supraorbital, üretrorektal, yarı kristal, Yukarıkartal

11 harfli

amobarbital, aptal aptal, Aşağıkartal, cüce kartal, çatal matal, diyalipetal, fundamental, narki metal, pasif metal, periodontal, postgenital, postorbital, prepubertal, santimantal, sentripetal, transrektal, tüm kristal, yeğni metal

10 harfli

accidental, çekmeçatal, çift çatal, élan vital, Hacıbattal, horizontal, intravital, kartpostal, kolorektal, kongenital, konjenital, postmortal, pregenital, suborbital, şah kartal, şah-kartal, ürogenital, yarı metal

9 harfli

Alpkartal, ana metal, antipetal, arı metal, çiftmetal, Eskiçatal, koripetal, monopetal, perinatal, plasental, polipetal, postnatal, segmental, soy metal, tek çatal

8 harfli

adrektal, anametal, apopetal, epipetal, neonatal, oryantal, parietal, paryetal, prenatal, üç çatal

7 harfli

digital, dijital, dipetal, fraktal, frontal, genital, kapital, kristal, muattal, orbital, Özkutal, resital, üççatal

6 harfli

afital, ametal, amital, apetal, asetal, battal, baytal, bental, castal, çantal, çeştal, çoştal, dental, distal, Dostal, fartal, gartal, hantal, hırtal, kartal, kastal, ...

5 harfli

aptal, batal, betal, catal, çatal, fatal, fetal, fotal, hatal, hotal, ihtâl, iptal, istal, katal, ketal, kıtal, kital, kotal, kutal, letal, matal, ...

4 harfli

ital

3 harfli

tal

Kelime Ara