TAS ile biten kelimeler

TAS ile biten veya sonunda TAS olan kelimeler 30 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tas aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tas anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre TAS ile biten kelimeler

19 harfli

eski hamam eski tas

17 harfli

Ixobrycus minutas

13 harfli

kırmızı potas

12 harfli

kostik potas, yakıcı potas

11 harfli

ekstremitas, tuberositas

10 harfli

duplikitas, sarı potas

9 harfli

altın tas, altun tas, asperitas, demir tas, dibek tas, kabak tas, katkattas, koplu tas

8 harfli

gayıhtas, pubertas, reduktas, vasistas

7 harfli

avustas, kavitas, tas tas

6 harfli

kıstas, koltas

5 harfli

fitas, patas, potas

3 harfli

tas

Kelime Ara