te`mînât

te`mînât

inanca.


te`mînât, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', '`', 'm', 'î', 'n', 'â', 't', şeklindedir.
te`mînât kelimesinin tersten yazılışı tânîm`et diziliminde gösterilir.