tebain

tebain İng. tebain

Formülü C19H21O3N e.n.193°C olan, haşhaştan elde edilen, suda az çözünen, çok zehirli, renksiz prizmalar halinde bir alkoloit. Dimetilmorfin.


tebain İng. tebain

Afyonda bulunan fenantren türevi bir alkaloit.


tebain, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'b', 'a', 'i', 'n', şeklindedir.
tebain kelimesinin tersten yazılışı niabet diziliminde gösterilir.