tebdil

tebdil Ar. tebd³l

a. (tebdi:li) esk. Değiştirme.


tebdil

< Ar. tedbîr: tedbir; hazırlık. || tebdil almak / tebdilini görmek: hazırlığını yapmak || teğdirde Yazılan tebdilde bozulmaz: alınyazısına hiçbir çare yoktur anlamında atalar sözü


tebdil

Değişim


tebdil Osm. Casus

Osmanlılarda kılık değiştirerek gizli işleri araştıran saray ya da belediye görevlisi.


tebdil için benzer kelimeler


tebdil, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'b', 'd', 'i', 'l', şeklindedir.
tebdil kelimesinin tersten yazılışı lidbet diziliminde gösterilir.