tebeşirli

tebeşirli

sf. Tebeşir ile yazılmış: “Tebeşirli kara tahta karşımda idi.” -F. R. Atay.


tebeşirli, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'b', 'e', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', şeklindedir.
tebeşirli kelimesinin tersten yazılışı ilrişebet diziliminde gösterilir.