tebliğ

tebliğ Ar. tebl³¦

a. 1. Bildirme: “Heyet reisi selamlarının size tebliğine beni memur ettiler.” -P. Safa. 2. Haber verme. 3. esk. Bildiri: “İşte size tebliğde bahsettiğimiz saz şairi Âşık Mehmet, diye tıknaz adamı takdim etti.” -H. Taner.


tebliğ

bildirim.

Divan edebiyatı terimi) (Söz sanatı terimi) Obartmanın (mübalâğanın) ilk derecesi ki makbul sayılır.


tebliğ için benzer kelimeler


tebliğ, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'b', 'l', 'i', 'ğ', şeklindedir.
tebliğ kelimesinin tersten yazılışı ğilbet diziliminde gösterilir.