tébrelmek

tébrelmek

Yerinden oynamak, kımıldamak


tébrelmek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'é', 'b', 'r', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
tébrelmek kelimesinin tersten yazılışı kemlerbét diziliminde gösterilir.