tebsermek

tebsermek

Kurumaya yüz tutmak.


tebsermek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'b', 's', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
tebsermek kelimesinin tersten yazılışı kemresbet diziliminde gösterilir.