tebşir

tebşir Ar. tebş³r

a. (tebşi:ri) esk. Müjdeleme, muştulama.


tebşir için benzer kelimeler


tebşir, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'b', 'ş', 'i', 'r', şeklindedir.
tebşir kelimesinin tersten yazılışı rişbet diziliminde gösterilir.