tebyiz

tebyiz Ar. teby³ø

a. (tebyi:zi) esk. Bir yazı ile ilgili taslağı temize çekme: “Eserimin tebyizinden artan şu boş deftere gelişigüzel bu satırları yazdım.” -Ö. Seyfettin.


tebyiz için benzer kelimeler


tebyiz, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'b', 'y', 'i', 'z', şeklindedir.
tebyiz kelimesinin tersten yazılışı ziybet diziliminde gösterilir.