teenager

teenager İng. teenager

sf. bk. ergen.


teenager, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'e', 'n', 'a', 'g', 'e', 'r', şeklindedir.
teenager kelimesinin tersten yazılışı reganeet diziliminde gösterilir.