tefeyyüz

tefeyyüz Ar. tefeyyuø

a. esk. 1. Yükselme, ilerleme: Tefeyyüz mektubu. 2. Feyzalma.


tefeyyüz için benzer kelimeler


tefeyyüz, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'f', 'e', 'y', 'y', 'ü', 'z', şeklindedir.
tefeyyüz kelimesinin tersten yazılışı züyyefet diziliminde gösterilir.